Gemeenteblad van Castricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumGemeenteblad 2021, 187103Beschikkingen | afhandelingGemeente Castricum, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Lindenlaan 117m 1 in Castricum (Lindenlaan 103), het bouwen van een garage, verzenddatum 9 juni 2021 (WABO2100976)

Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.