Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2021, 18703Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst milieumelding Kleibultweg 12 in OLDENZAAL

Op 19 maart 2020 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Kleibultweg 12 in OLDENZAAL. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 12686-2020. De melding betreft:

  • het wijzigen van uw inrichting.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.