Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 185995Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning rotonde Cereslaan – Bosschebaan, 5384 VT HEESCH.

Het kappen van 1 Cuercus robur (Zomereik) i.v.m. herinrichting rotonde Cereslaan – Bosschebaan.

Datum ontvangst: 9 juni 2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 16 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze