Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2021, 185988Beschikkingen | aanvraagAanvraag Omgevingsvergunning, plaatsen buitenunit, Mosselkreek 24 (zaaknummer: 0193ESUITE1251882021 )

Bij burgemeester en wethouders van Zwolle is het volgende verzoek om omgevingsvergunning ingediend:

Mosselkreek 24 ontvangen 8 juni 2021 voor het plaatsen van een buitenunit voor een airco op het platte dak van de bestaande woning.

U kunt de stukken op het Stadskantoor inzien na een telefonische afspraak met een medewerker van de sectie Vergunningen, bereikbaar op telefoonnummer 14038.

De aanvraag kan op verzoek ook digitaal worden toegezonden. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar omgevingsvergunning@zwolle.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Heeft u vragen over de aanvraag of wilt u een zienswijze indienen tegen de aanvraag, dan kunt u bellen met 14038 en, onder vermelding van het zaaknummer, vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt. Deze kan uw vragen beantwoorden en geeft uitleg over de procedure en hoe en wanneer u uw zienswijze kunt indienen. Dat kan per e-mail, brief of mondeling.

Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan binnen 2 weken na de datum van deze publicatie contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming. Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar omgevingsvergunning@zwolle.nl. Een brief kan worden gericht aan: afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle