Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 185889Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst melding, Wijmers 2T, 1608HK Wijdenes

Op 21 mei 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Wijmers 2T, 1608HK Wijdenes. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000463. De melding betreft:het verwijderen van asbesthoudende beplating (bron 1) en 24 isolatieplaatjes (bron 3) in de laag en middenspanningsruimte

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.