Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2021, 185459Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Peellandhof 1

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen. De publicatie van de ingediende aanvraag heeft enkel een informatief karakter.

Datum ingekomen: 9 juni 2021

Intern kenmerk: 2021OG0 3 77 -01

Omschrijving project: het oprichten van een berging

Locatie: Peellandhof 1

Postcode: 4876WG

U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat wij een besluit hebben genomen.