Gemeenteblad van Oudewater

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterGemeenteblad 2021, 185010Beschikkingen | aanvraagIngekomen aanvraag/melding

Ons kenmerk:

OLO6127357

 

Locatie:

Oudewater, Damweg 4

(Aan de geografische kaart kunnen geen rechten worden ontleend.)

 

Omschrijving van het aangevraagde/gemelde:

het realiseren van een Airbnb

 

Aanvraag/melding ontvangen op:

04-06-2021

 

Meer informatie:

U kunt informatie over deze aanvraag/melding krijgen bij het team 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving' van de gemeente.

De gemeente is bereikbaar op telefoonnummer 14 0348.

 

Bezwaar/beroep:

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen deze aanvraag/melding.

Dat kan pas, als de gemeente een besluit over de aanvraag/melding heeft genomen.

Zodra de gemeente een besluit heeft genomen, dan wordt dat eveneens hier gepubliceerd.