Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 184418Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Van Dijklaan 11 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand te verlengen met een termijn van 6 weken.

De nieuwe uiterste beslisdatum betreft 21 juli 2021.

Ons kenmerk: 176043

Locatie(s)

Van Dijklaan 11