Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 184396Beschikkingen | afhandelingIntrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Valkenswaardseweg 18 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 2 juni 2021 de volgende aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van dienstwoningen Landgoed Treeswijk is ingetrokken door aanvrager.

Ons kenmerk: 122914

Locatie(s)

Valkenswaardseweg 18

Inzage

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.