Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 184276Beschikkingen | aanvraagKennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Ingediende aanvraag voor maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Zeewolde maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor:

Omschrijving : Intrekken maatwerkvoorschrift nadere eisen voorkomen slagschaduwhinder

Aanvrager : W.M. Fokkema

Locatie : Gruttoweg 53 in Zeewolde

Datum ontvangst : 22 december 2020

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Kenmerk: Z2021-008323