Gemeenteblad van Noordoostpolder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderGemeenteblad 2021, 184057Beschikkingen | aanvraagNoordermeerdijk te Noordoostpolder: het realiseren van Zonnepark Noordermeerdijk Midden (zonnepanelen en hekwerken)

Op 1 juni 2021 is een aanvraag om omgevingsvergunning binnen gekomen voor deze locatie. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ_WABO 2021-1007.

Nadere informatie

De ingediende aanvraaag ligt niet ter inzage. Het publiceren van de aanvraag om omgevingsvergunning is informatief; u kunt nog geen bezwaar maken of beroep indienen.