Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 183608Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - Raadsvergadering Perspectiefnota op donderdag 17 juni 2021

Openbare digitale vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 17 juni 2021

Om: 19.00 uur.

Plaats: Huis der Provincie te Arnhem

Digitaal ontsloten via www.brummen.nl/gemeenteraad, via Notubiz en televisiekanaal RTV Veluwezoom

Agenda

1. 19.00 uur Opening en mededelingen / vaststellen aanwezigheid

2. Vaststelling agenda

19.10 uur Hamerstukken

3. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021

4. Risico inventarisatie weerstandsvermogen

Bespreekstukken

5. 19.25 – 19.40 uur Jaarrekening 2020

6. 19.40 – 20.05 uur 1e Bestuursrapportage

7. 20.05 uur Perspectiefnota 2022 – 2025

20.05 – 20.50 uur 1e termijn met toelichting op moties/amendementen (5 min. per fractie)

PAUZE 20.50 – 21.00 uur

21.00 uur beantwoording college 1e termijn (5 min. Per portefeuillehouder)

21.30 uur 2e termijn

22.10 uur beantwoording 2e termijn

22.40 uur besluitvorming

1. amendement(en)

2. besluit

3. moties

8. 22.45 uur Sluiting (uiterlijk 23.00 uur)

Uitloopdatum 29 juni 2021