Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 183357Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Lindelaufer Gewande 26, Voerendaal

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Lindelaufer Gewande 26, Voerendaal : het uitbreiden van een opslagloods (ontvangen 5 mei 2021, zaaknr. 193561).

\Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.