Gemeenteblad van Albrandswaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlbrandswaardGemeenteblad 2021, 183301Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning A210311455 verlenging beslistermijn Rhoon Robijnhoven 42 (verz. 01-06-2021)

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Robijnhoven 42 3162 PB Rhoon (A210311455), voor het plaatsen van een dakopbouw (verz. 01-06-2021).

De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16-08-2021.