Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, van Goghstraat 1 te Duiven

De gemeente heeft op 8 juni 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van Airco met zaaknummer Z/21/080907 / 21SZ0950 op locatie van Goghstraat 1 te Duiven. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Het (ver)bouwen van een Bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis.

Procedure

Tegen hetbesluit kunt u bezwaar maken. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan omgevingszaken gemeente Duiven, postbus 6,6920 AA te Duiven. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 9 juni 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.

Naar boven