Gemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Kolgans 20, Nibbixwoud week 23

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

uitbreiden van de woning

 

met verzenddatum 03-06-2021

 

Uiterlijk op 18-07-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.

 

Naar boven