Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 182823Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Sonniusstraat/Asterstraat/Leliestraat/Basilius van Bruggestraat/Mgr. Zwijsenstraat te Heesch

Datum ontvangst: 08-06-2021

 

Het renoveren van 23 woningen

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 16 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze