Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2021, 18227Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning: Hemmingstraat 38, Zutphen

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Zaaknummer: 181144

Omschrijving: het creëren van een 3e woonlaag

Locatie: Hemmingstraat 38, Zutphen

Datum ingekomen: 18 januari 2021

 

Deze aanvraag ligt ter inzage bij het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen. Iedereen kan zolang er nog geen besluit is genomen een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575.

 

 

 

Zutphen, 20 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Zutphen