Ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning Veenakkers 26 in Wervershoof (gemeente Medemblik)

 

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan:

 

• bouwen van een glastuinbouwkas, bedrijfsgebouw, watersilo’s en warmte-opslagtank op

het perceel Veenakkers 26 in Wervershoof.

 

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 11 juni 2021 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

 

Naar boven