Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 181750Beschikkingen | aanvraagKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Herenweg 53, 1718AC Hoogwoud

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Herenweg 53, 1718 AC Hoogwoud

 

Burgemeester en wethouders van Opmeer hebben op 7 juni 2021 besloten om de volgende aanvraag omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken:

Het bouwen van een opbouw op het perceelHerenweg 53, 1718 AC Hoogwoud(ingediend op12 april 2021).

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen.

Inzage

-

Bezwaar

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen.

Voorlopige voorziening

-