Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 181694Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Julianastraat 30, 5473 EJ te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 06-06-2021

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv huisvesten arbeidsmigranten

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 16 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze