Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 181380Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 37 1077XL Amsterdam

Adres: Willem Pijperstraat 37 1077XL Amsterdam

Omschrijving: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het aanpassen van de constructie op de begane grond met het behoud van bestemming hiervan tot een woning

Datum ontvangst: 23-04-2021

Zaaknummer: Z2021-Z002638

OLO nummer: 6030945

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.