Gemeenteblad van Doetinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemGemeenteblad 2021, 181277Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 33 appartementen: Houtkampstraat/Raadhuisstraat ong. (sectie C, perceelnr. 1421) in Doetinchem

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is bij de gemeente ingediend

 

Locatie: Houtkampstraat/Raadhuisstraat ong. (sectie C, perceelnr. 1421)

Omschrijving: bouwen van 33 appartementen

Dossiernummer: 20210381

Datum indiening: 3 juni 2021

Inzien

Op de aangevraagde vergunning kunt u nog geen reactie indienen (zienswijze of bezwaar). Afhankelijk van het type aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Om een aanvraag in te zien, kunt u een afspraak maken met de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314)377377.