Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 180864Beschikkingen | aanvraagGemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsweg 165, Twisk week 23

verstevigen/vervangen van de bestaande beschoeiing

ontvangstdatum 01-06-2021

 

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.