Gemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsweg 165, Twisk week 23

verstevigen/vervangen van de bestaande beschoeiing

ontvangstdatum 01-06-2021

 

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

 

Naar boven