Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2021, 18049Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag verkeersbesluit (tijdelijk) Gammelkerstraat en Schipleidelaan in Oldenzaal

Op 14 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een verkeersbesluit (tijdelijk) op locatie Gammelkerstraat en Schipleidelaan in Oldenzaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1501-2021. De aanvraag betreft:

  • het tijdelijk afsluiten van de Lemseloseveldweg tussen Tijweg en de Kalderhoekweg en het tijdelijk afsluiten van de Gammelkerstraat -Schipleidelaan en de Sportlaan van 22 februari en 17 april 2021.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.