Inspraak Ontwerp Transitievisie Warmte gemeente Waddinxveen

De Ontwerp Transitievisie Warmte is vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft de Ontwerp Transitievisie Warmte op 2 juni 2021 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Inzage en zienswijze indienen

De Ontwerp Transitievisie Warmte ligt vanaf maandag 14 juni 2021 zes weken ter inzage tot en met 26 juli 2021.

  • De Ontwerp Transitievisie Warmte is digitaal te lezen en downloaden via www.waddinxveen.nl/ontwerpTVW

  • Wanneer u geen digitale middelen heeft, kunt u een geprinte versie van de Ontwerp Transitievisie Warmte telefonisch aanvragen via het nummer 14 0182. Vraag naar mevr. E. Dollee of mevr. S. Fisser.

Gedurende de inspraakperiode kan iedereen een zienswijze over de Ontwerp Transitievisie Warmte indienen. Hoe u dit doet leest u verderop in deze krant op de themapagina, of via www.waddinxveen.nl/inspraakperiodeTVW. Hier leest u ook meer over de vervolgprocedure en de digitale informatieavond.

Meer informatie

Meer informatie kunt u verkrijgen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Waddinxveen 14 0182 of per e-mail via duurzaamheid@waddinxveen.nl.

Naar boven