Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 179575Beschikkingen | aanvraagBurgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het opstellen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater aan de Waalkade 4a in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2106000.

Burgemeester en wethouders ontvingen de aanvraag op 27-5-2021. De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het het opstellen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater op het adres Waalkade 4a in Zaltbommel.

Het betreft een kennisgeving van een ingekomen aanvraag. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.

 

Inzage/informatie

Voor de omgevingsvergunning neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.