Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 179556Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, transformatie bibliotheek gebouw Academiestraat 5, 3841ES Harderwijk

Op 3 juni 2021 is een aanvraag ontvangen voor transformatie bibliotheek gebouw op locatie Academiestraat 5, 3841ES Harderwijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000475. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een bouwwerk

  • verbouwen, onderhouden, restaureren, slopen of verplaatsen van een monument

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.harderwijk.nl of telefoonnummer 0341-411911.