Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 179517Beschikkingen | afhandelingDrank- en horecavergunning commercieel en exploitatievergunning

De burgemeester heeft een gewijzigde drank- en horecavergunning en exploitatievergunning verleend aan:

 

  • 1.

    Dok 13, Zuidhaven 13 in Zevenbergen (verzonden 31 mei 2021)

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:

  • 1.

    Voorstraat 42 Willemstad - Hotel Willemstad (verzonden 31 mei 2021)

Bezwaar

Er kan bezwaar worden ingediend door belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaar moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.