Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 179129Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Rubensstraat 31 Voorthuizen, plaatsen van zonnepanelen en kappen van een wilg

 

Zaaknummer 2021W1464

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.