Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 179022Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Jan van Schaffelaarstraat 20 Barneveld, plaatsen van een dubbelzijdige lichtbak

 

Zaaknummer 2021W1515

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.