Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 179021Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Hoefweg 11 Barneveld, tijdelijk plaatsen van een woonunit

 

Zaaknummer 2021W1489

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.