Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 179019Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Barnseweg 69 Barneveld, uitbreiden van de werktuigenloods en bouwen van een dierenverblijf

 

Zaaknummer 2021W1482

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.