Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 179018Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Achterveldseweg 22 Barneveld, verstevigen van de constructie en vergroten van de entree

 

Zaaknummer 2021W1453

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.