Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 179014Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Kerkstraat 18 Voorthuizen, kappen van zeven bomen

 

Zaaknummer 2021W1010

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.