Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 179013Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Krollerweg 11 Kootwijkerbroek, realiseren van een dakopbouw

 

Zaaknummer 2021W0977

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.