Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 179011Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Kallenbroekerweg 160 Barneveld, bouwen van een woonboerderij met bijgebouw

 

Zaaknummer 2021W1072

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.