Gemeenteblad van Goeree-Overflakkee

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Goeree-OverflakkeeGemeenteblad 2021, 178367Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Westelijke Achterweg 25 te Middelharnis

De gemeente heeft op 4 juni 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z/21/180575 / W2021-0134 voor een omgevingsvergunning betreffende het vergroten van de woning op locatie Westelijke Achterweg 25 te Middelharnis. De vergunning is geweigerd. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Inzage

De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 5 juni 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0187.