Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 178040Beschikkingen | afhandelingKennisgeving termijnverlenging 2021-002578, Julianalaan 1, 6269CL Margraten

Betreft: het plaatsen van een hekwerk als perceelafscheiding, cat 7

Locatie: Julianalaan 1, 6269CL Margraten

Kenmerk: 2021-002578

Besluitdatum:31 mei 2021

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.