Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 177383Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Lelyweg 104, het dichtbouwen van de carport

Wij hebben voor de op 12 april 2021 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het dichtbouwen van de carport op locatie Lelyweg 104 de beslistermijn verlengd tot 19 juli 2021. De aanvraag heeft dossiernummer: 21Z0000493.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 9 juni 2021 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen.