Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 177314Beschikkingen | afhandelingBekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Penderskoolhofweg 3, Klimmen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Penderskoolhofweg 3, Klimmen : wijzigen van het gebruik van de vakantiewoning (ontvangen 15 april 2021, zaak 182377).

\Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen het verlengen van de beslistermijn geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte & Omgeving van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.