Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 177303Beschikkingen | afhandelingBekendmaking verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Afvaartweg 1, Voerendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Afvaartweg 1, Voerendaal : het tijdelijk plaatsen van zes zeecontainers en twee containeroverkappingen en het tijdelijk handhaven van een verhardingsvloer en het half verharde erf (ontvangen 13 april 2021, zaak 181519).

\Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen het verlengen van de beslistermijn geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte & Omgeving van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.