Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 176838Beschikkingen | aanvraagStation Amsterdam Zuid, Amsterdam, vervangen roltrappen en dichtleggen vide

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het vervangen van de roltrappen en het dichtleggen van een vide op de kadastrale locatie AK 3918 te Amsterdam. Ontvangstdatum aanvraag: 24 mei 2021 Aanvrager: ProRail B.V. Zaaknummer: 10344020

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.