Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2021, 176471Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning voor het verhogen van de magazijndeuren; Hendrik van Viandenplein 6, 8061 CX te Hasselt

28 mei 2021

Hendrik van Viandenplein 6, 8061 CX te Hasselt: voor het verhogen van de magazijndeuren

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.