Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2021, 176433Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda; Scheg 5, 8281 MV te Genemuiden te Genemuiden

28 mei 2021

Scheg 5, 8281 MV te Genemuiden: voor het plaatsen van een veranda

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.