Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2021, 176420Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfshal en het wijzigen van de inritten; Puttenstraat 17-21, 8281 BP te Genemuiden

28 mei 2021

Puttenstraat 17-21, 8281 BP te Genemuiden: voor het bouwen van een bedrijfshal en het wijzigen van de inritten

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.