Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2021, 17629Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Ossendrecht - Lievevrouwestraat 38

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend voor:

 

Lievevrouwestraat 38, 4641 EN Ossendrecht

Het vernieuwen van de kap van de woning

Verzonden 12 januari 2021

 

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl/bezwaar

 

Hoogerheide, 20 januari 2021