Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 176275Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats voor de periode tot 01 juli 2022 met een verkoopwagen voor de verkoop van gebakken, gerookte en verse visproducten, op de dinsdag van 08.00 tot 13.00 uur, op het de dorpsplein te Leimuiden - GV 619

Verzenddatum:3 juni 2021

Datum: op dinsdag van 8.00 tot 13.00 uur

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Wel kunt u een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.