Gemeenteblad van Enschede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeGemeenteblad 2021, 176060Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Volberthorst, nabij nr. 13

De gemeente heeft op 3 juni 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer V-2021-2898 voor een omgevingsvergunning : het vellen van 1 berk, op locatie Volberthorst, nabij nr. 13. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Kap

Inzage

De stukken liggenter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het College van Burgemees­ter en Wethouders, Postbus 20, 7500 AA te Enschede. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 4 juni 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via vergunning@enschede.nl of telefoonnummer 053 4817100.