Gemeenteblad van Enschede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeGemeenteblad 2021, 175877Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Van Loenshof 5

Op 27 mei 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning : het wijzigen van de gevel op de begane grond, op locatie Van Loenshof 5. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer V-2021-3071. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vergunning@enschede.nl of telefoonnummer 053 4817100.